Ludus Musicus

Vokálně instrumentální soubor Ludus musicus se věnuje interpretaci vážné hudby již mnoho let. Je soukromým tělesem. Tvoří jej studentky, studenti a absolventi různých hudebních škol. Při slavnostních akcích zve soubor ke spolupráci zpěváky a instrumentalisty předních českých scén.

Ve své práci se zaměřuje na hudbu středověku, renesance, baroka, moderní autory a má i několik zcela ojedinělých témat, jako je hudba antická, čínská. Ve snaze přiblížit se historickému vyznění používá kopií dobových hudebních nástrojů: antickou kitharu, lyru, tympanon, středověký žaltář, kobzu, loutny, trumšajt, kravské rohy, cimbálek; barokní kytaru, hoboj, flétnu, gambu, viollon aj. Pro jednotlivá témata volí i další odpovídající výrazové prostředky jako například kostýmy, mobiliář.

V přípravě programů čerpá z autentických pramenů. Spolupracuje také s řadou odborníků specializovaných na jednotlivá historická témata.

Soubor pravidelně vystupuje v rámci liturgických obřadů, hostuje na hudebních festivalech a koncertních pódiích po celé České republice a podniká i zahraniční cesty po Evropě.

 

www.ludusmusicus.cz

 

V Nadějkově hostoval soubor v letech 1999 (Adventní dvojkoncert), 2000 (Popelka Nazaretská, La messe de Tournai), 2001 (Karel Douša - Mše glagolská), 2002 (Pater J. G. Zrunek: Vianočná omša F dur, zvaná „Paschova“), 2003 (Mša glagolskaja), 2005 (Hle, již zlatý věk počíná rozkvétat).

 
TOPlist