Bumův komorní orchestr

Bumův komorní orchestr je amatérský smyčcový orchestr, který vznikl počátkem roku 1994. U zrodu tohoto tělesa stál violista Vlachova kvarteta Praha Petr Verner, který se stal jeho dirigentem a uměleckým vedoucím. Orchestr příležitostně spolupracuje s profesionálními hudebníky či studenty konzervatoře a Akademie muzických umění, ve své podstatě je však tvořen amatéry, kteří se hudbě věnují na neprofesionální bázi.

Během celé desetileté působnosti hrály významnou roli v koncertní činnosti orchestru benefiční a výchovné koncerty. Výtěžky benefičních koncertů byly věnovány zejména na konto SOS Dětské vesničky a na fond pro uprchlíky při kostele sv. Salvátora v Praze. Výchovné koncerty byly určeny zejména žákům základních a mateřských škol v Praze i mimo Prahu. Orchestr též několikrát vystoupil v rámci kulturních akcí v protialkoholní léčebně u Apolináře.

Za svůj název orchestr vděčí příteli a patronu orchestru, výtvarnému umělci Martinu Stanovskému, v uměleckých kruzích známému pod přezdívkou "Bum".

 

www.bumuv-orchestr.cz

 

V Nadějkově hrál Bumův komorní orchestr v letech 2003 (koncert na zámku - Vivaldi, Respighi, Bach, Mozart) a 2004 (Zdeněk Lukáš, J. S. Bach, G. P. Telemann, J. Suk).

V roce 2012 k poctě 200 let od narození A.Č. Fikara provedl koncert HUDBA ČESKÝCH A ITALSKÝCH MISTRŮ (J.Mysliveček, O.Respighi, J.Suk, L.Janáček)

 
TOPlist