23.6.2014

Výročí Prokopa Chocholouška

5. 7. 2014 uplyne 150 let od úmrtí Prokopa Chocholouška.

 

Vzpomínkové shromáždění uspořádala obec a farnostneděli 22. 6.

 

Mše svatá, obětovaná za P. Chocholouška, v kostele Nejsvětější Trojice, byla  v 8 hodin.

Pietní vzpomínku u pomníku na hřbitově modlitbou a kratičkým slovem zahájil Otec Jindřich Zdík ve 14 hodin. Potom se přešlo na farskou zahradu. Na faře A. Č. Fikara totiž Prokop Chocholoušek skonal.

Starosta obce přivítal přítomné ve 14.30 a uvedl Dr. Magdalenu Pokornou, největší znalkyni života a díla Prokopa Chocholouška. Ta spatra měla krásný proslov o jeho životě a díle. Po zpěvu prostonárodních písní stále houstnoucí obecenstvo shlédlo divadelní scénku  ze života Prokopa Chocholouška, kterou sepsala naše knihovnice Olga Černá a se školou nastudovala paní ředitelka Mihulová.

Potom provedla trojice Tomáš Chocholatý, Jan a Z. Černý dramatické čtení hry Prokopa Chocholouška "ZdeněkMiláda"

Program prokládaly prostonárodně vlastenecké písně zpívané Petrou Dohnalovou a Z. Č.

Přítomní podepisovali Pamětní knihu chocholouškovských slavností, založenou roku 1914 a mohli se podívat do Chocholouškovy světničky na fařeMalá hostinaaltánku.

Obecenstva přišlo nejméně šest desítek a ze spolku Fikar jsme tam byli dokonce čtyři!

 
TOPlist