22. 10. 2022

dopis členům vol

V Nadějkově, 26. 10. 2022

 

Naši vážení členové.

Náš spolek vznikl před 24 lety a za tu dobu vtáhl do svých řad 75 členů. Někteří hrají divadlo, pořádají kulturní akce, pomáhají s tím, jiní je navštěvují  - a někdo už možná na své členství zapomněl. To poslední zmíněné nám působí tuto potíž:

Vrcholným orgánem spolku je Chvalná hromada a ta je usnášení-schopná při nadpoloviční účasti členů. To se však nikdy nesejde, proto se potom musí svolat náhradní zasedání a tak dále, stejně jako to platí i pro jiné spolky.

Aktivní členové navštěvují naši webovou stránku a zde spolu komunikují v diskusi, popřípadě si píší e-maily. Ale na mnoho členů spojení nemáme.

Proto dnes píšeme tento dopis všem, aby se vyjádřili ke svému členství ve spolku a v účasti na jeho činnosti.  Navrhujeme, aby ten, kdo chce ve spolku zůstat, vyjádřil souhlas stát se tzv. volným členem, což by se zaznamenalo v seznamu. Volný člen by neměl „povinnost“ účastnit se chvalných hromad a ty by byly schopné usnášení při nadpoloviční účasti „plných“ členů. V tomto smyslu bychom upravili i stanovy.

Prosíme, abyste souhlas s touto úpravou sdělili e-mailem nebo normálním dopisem **) do konce listopadu. V případě, že nedostaneme od Vás odpověď, budeme to považovat za souhlas s navrženou úpravou a v tom smyslu bude upraven seznam členstva.

Rádi se s Vámi uvidíme a setkáme při spolkové činnosti a přejeme Vám stálé zdraví.

 
TOPlist