15. 6. 2019

Chocholouškova slavnost 15. června 2019

Chocholouškova slavnost

v sobotu 15. června 2019

 

 

u příležitosti dvoustého výročí narození

a 155. výročí úmrtí Prokopa Chocholouška

*18. 2. 1819 Sedlec

+5. 7. 1864 Nadějkov

 

 Slavnost ve 14 h u jeho pomníku na nadějkovském hřbitově zahájil zpěvem vlasteneckých písní soubor LUDUS MUSICUS.

 

Krátce pohovořil pan starosta

 

Duchovní správce farnosti, Otec Mikuláš Selvek měl ku přítomným promluvu o duchovním významu vlastence, buditele a spisovatele, měl přímluvné slovo a vedl modlitbu za zesnulého.

 

Přítomných bylo mnoho, z Nadějkova i okolí. Milými hosty byla velká mise členů Matice české.

 

Po pietním aktu všichni přešli na Náměstí Prokopa Chocholouška a na Farské zahradě dál následovalo slavnostní odhalení pamětní desky Prokopa Chocholouška, která je další z mnoha, které umisťuje Matice česká po naší vlasti na památku významných osobností. Vedle této pamětní desky skvěje se i pamětní deska Antonína Čechoslava Fikara, nadějkovského faráře, pod jehož střechou bylo Prokopu Chocholouškovi dožíti.

 

O obou osobnostech měla projev  docentka PhDr. Magdalena Pokorná, CSc., takto předsedkyně Matice české, iniciátorka dnešní slavnosti a pamětních desek. Projev byl i fundovaně odborný i lidský, obsažný a přitom svěží a zajímavý, pronesený spatra.

Slavnostní odhalení bylo opět doprovázeno vlasteneckými písněmi, korunou bylo provedení plné verze písně Kde domov můj a celé verze slovenské hymny. Nejedno oko se zalesklo…

 

V „kině“ v budově obecního úřadu byla výstava o Chocholouškovi i pamětní kniha založená roku 1914. V obřadní síni byla také výstava obrazů Karla Veselého, obé otevřeno bude i v neděli na nadějkovskou pouť Nejsvětější Trojice.

 

Na Farské zahradě byla postavena fikarská loutková scéna a na ní sehráno loutkové drama „Pan Šimon Vrchotický.“ Podle historické novely Prokopa Chocholouška (z doby konce vlády a života císaře Rudolfa II. a vpádu pasovských vojsk do Čech) zdramatizovala Olga Černá a před 15 lety ji sehrála se školními dítkami na tehdejší Chocholouškově slavnosti. Teď byla tedy provedena loutkově celou rodinou Černých a Jirkou Jiroutkem, obyvateli Hájovny u Větrova.

Bojová scéna byla podbarvena strašlivou pyrotechnickou smrští, která rozplakala jednoho kojence… ostatní byli trochu znepokojeni hřměním blížící se bouřky, ale dohrát se podařilo!

 

Na závěr Chocholouškovo trio provedlo dramatické čtení Chocholouškova textu „Zdeněk a Miláda.“ Ač z roku 1848, nám zdá se zcela dadaistickým.

 

A pak už začalo pršet a na náměstí začali kroužit kačeří, ponící a autíčka dětského kolotoče, vzduchovky u střelnice třaskaly, bylť podvečer pouťové neděle.

 
TOPlist